Stressprofiel 

Met behulp van biofeedbackapparatuur kunnen we diverse (‘psychofysiologische’) lichaamsignalen meten. Op deze wijze kan inzicht worden verkregen over de staat van functioneren van het autonome zenuwstelsel bij activiteit en rust.  Door deze lichaamssignalen naar de client en behandelaar terug te koppelen worden disregulaties, die klachten in stand houden of veroorzaken “zichtbaar’ gemaakt en kan de cliënt vervolgens in een dynamisch, interactief proces leren, om tot een betere zelfregulatie te komen.

Een diagnostisch ‘stressprofiel’ bestaat uit de volgende metingen:

-huidgeleiding

-huidtemperatuur

-spierspanning

-ademhaling

-hartritme  

                                                            Stressprofiel

                           stressprofiel