Neurofeedback 

In 2002 hebben we de behandelingsmethode Neurofeedback in onze praktijk geïntroduceerd.
 Als de door u gemelde klachten daar toe aanleiding geven, kan er een meting van de hersenactiviteit worden uitgevoerd. Uit de analyse van deze gegevens kan blijken of een neurofeedbacktraining, als aanvulling op uw behandeling, kan bijdragen tot een betere regulering van de hersenactiviteit en dus tot afname van uw klachten.

De kennis over de werking van de hersenen (het brein) is de laatste jaren sterk veranderd. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een groot aantal problemen van de psyche (geest) gepaard kunnen gaan met, of veroorzaakt kunnen worden door ontregelde hersenactiviteit.
Deze kennis leidt tot nieuwe onderzoeks- en behandelingstechnieken. 

Steeds meer wordt duidelijk dat als het functioneren van het brein verandert, ook de kwaliteit van het functioneren van de psyche verbetert. Een goed werkende psyche beïnvloedt de werking van het brein in positieve zin. 
Het brein blijkt in staat flexibel te reageren op specifieke trainingstechnieken. Een van deze technieken is de behandelingsmethode Neurofeedback. 

                                                


Hoe werkt het ? 


Intake
 

Via sensoren, die op het hoofd worden geplakt, wordt de hersenactiviteit met behulp van een computer geanalyseerd. Aan de hand van deze analyse kan worden vastgesteld of de hersenactiviteit is ontregeld en hoe deze met een behandelingsprotocol kan worden verbeterd door een training met neurofeedbacktechnieken.
 


Training 

Ti
jdens de behandeling (sessie) zit u in een gemakkelijke stoel. U kijkt naar een computermonitor. Op de computer is te zien welke hersenactiviteit niet goed functioneert en wat er precies geleerd moet worden tijdens de training. Uw hersenen hebben de juiste informatie (feedback) nodig om te kunnen veranderen. Dit gebeurt met behulp van een eenvoudig computerspel. Hoe beter uw hersenen erin slagen zichzelf te reguleren, des te beter gaat het spel. Uw hersenen leren zich beter reguleren door de feedback die zij via het spel krijgen. Een sessie duurt ongeveer drie kwartier. Gedurende de hele behandeling is er een persoonlijke begeleiding, waarin u ons en wij u vragen kunnen stellen over het verloop van de behandeling. 


Hoeveel behandelingen zijn nodig 

Het aantal benodigde sessies verschilt per persoon en is afhankelijk van de klacht, of het probleem.
Er kunnen ongeveer 20 tot 40 sessies nodig zijn. Het gemiddelde aantal sessies ligt in onze praktijk rond de 20 sessies. Dit gemiddelde is gemeten over de afgelopen 17 jaar. 


Resultaten
 

Het blijkt dat in Nederland 60 – 80% van de cliënten baat heeft bij de behandeling.
Er baat bij hebben betekent dat de klachten minder aanwezig zijn en dat het functioneren aanzienlijk verbetert. De resultaten van de behandeling zijn meestal blijvend. Dat komt doordat u bij neurofeedback gebruik maakt van uw eigen mogelijkheden. U programmeert zelf uw hersenen opnieuw, zonder medicijnen te gebruiken.  


Voor welke klachten is neurofeedback geschikt
 

Neurofeedback is geschikt voor zowel volwassenen als kinderen.
Klachten of problemen die in aanmerking komen voor een, aanvullende, behandeling met neurofeedback zijn o.a.: 

   -concentratie- aandachts- en geheugenproblemen
   -ADHD, ADD, PDD-nos, Gilles de la Tourette
   -stemmingsklachten (depressie)
   -vermoeidheidsklachten (chronische vermoeidheid en burn-out)
   -angst- en spanningsklachten
   -pijnklachten (o.a. chronische pijn en migraine)
   -in- en doorslaapstoornissen
   -niet aangeboren hersenletsel (o.a. whiplash)
   -ontwikkelingsgerelateerde (gedrags)stoornissen
   -autisme
   
Ook kunnen topsporters en managers met behulp van neurofeedback hun prestaties optimaliseren.