Biofeedback

Biofeedback is een behandel/trainingsmethode waarbij lichaamssignalen gemeten worden, zoals ademhaling, hartslag, spierspanning, huidgeleiding en temperatuur van de huid. Deze signalen worden zichtbaar op een computerscherm. Het doel is om deze lichaamssignalen te leren herkennen en bewust leren te controleren. In de training wordt gebruik gemaakt van biofeedbackapparatuur, om uiteindelijk later zonder apparatuur deze lichaamssignalen te kunnen blijven controleren.


Hartritmecoherentie 

Hartritmecoherentietraining is een relatief snelle methode om op meer bewuste wijze om te gaan met stressvolle situaties. Deze biofeedbackmethode bestaat uit het aanleren van een regelmatig en rustig ademhalingspatroon, in combinatie met bewustzijnsoefeningen. Cliënt leert op stressvolle momenten de aandacht op de ademhaling en hartslag te richten, en daarmee het bewustzijn te verscherpen en gedrag positief te beïnvloeden.

 

HRV

HRV biofeedback training is een behandeling waarvan is aangetoond dat ze effectief is en in staat is om HRV te moduleren en de autonome functie van patiënten met chronische hart- en vaatziekten te verbeteren. Om deze reden moet het worden beschouwd als onderdeel van de multidisciplinaire behandeling van COVID-19-overlevenden.